1, Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya

A jelen Tájékoztató célja, hogy a deltaprodukcio.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatói (a továbbiakban: Felhasználó), továbbá a Delta Produkció előadásaira jegyet vásárlók számára tájékoztatást nyújtson a kapcsolódó adatkezelési tevékenységeiről.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szervezetek, cégek adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből a Felhasználó a Weboldalról értesült.

2, Az Adatkezelő személye és tevékenysége

Név: Delta Produkció Kft.
Cím: 1119 Budapest, Than Károly u. 20
Adószáma: 11732899-2-43
E-mail:info@deltaprodukció.hu
Telefonszám: +36 30 5272463

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Az Adatkezelő üzemelteti a Weboldalt, amely a Delta Produkció Kft. szolgáltatásainak ismertetésére, valamint, ezen szolgáltatások igénybevételének céljából jött létre.

3, Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

  • a Felhasználóval a Weboldal használatával összefüggő kapcsolattartás;
  •  hírlevél küldése
  •  jegyértékesítés és az ezzel összefüggő kapcsolattartás

4, Adatkezelési tevékenységek

            4.1 Kapcsolatfelvétel a Lépjen velünk kapcsolatba, valamint a Küldetésben a Darázs feldolgozó foglalkozásunk oldalán

Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bek. a.) pontja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet
Az adatkezelés időtartama: a kért információ megadásához szükséges időtartam
Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az adatok hiányában a válaszadásra nincs mód

            4.2. Hírlevél küldése

Amennyiben Ön a Weboldalon, a jegyx1.hu honlapon feliratkozik hírlevelünkre, a feliratkozással, azaz az űrlap beküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő rendszeresen hírlevélben tájékoztassa eseményeiről, akcióiról.

E-mail címe kezeléséhez adott hozzájárulását az info@deltaprodukcio.hu címre küldött levélben bármikor visszavonhatja. A hírlevélről az Ön címére küldött levelekben elhelyezett Leiratkozás szövegre kattintva is bármikor leiratkozhat. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a felhasználó személyes adatait haladéktalanul törli.

Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bek. a.) pontja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: e-mail cím
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a hírlevél küldésére nincs mód

Az Adatkezelő az előzetes érdekmérlegelésen alapuló jogos érdeke alapján a Delta Produkció előadásaira szóló jegyvásárlás során megadott, illetve a jegyértékesítő felületen a regisztráció során rögzített email-címére küldött hírlevélben tájékoztatja az általa szervezett további rendezvényekről, programokról. Az Adatkezelő az érintett részére küldött első hírlevélben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés tényéről, céljáról, időtartamáról, a személyes adatok forrásáról, valamint a leiratkozás módjáról.

            4.3. Jegyértékesítéssel kapcsolatos adatkezelés 

4.3.1. A JEGYx1.hu weboldalon történő jegyvásárlással kapcsolatos adatkezelés 

A Delta Produkció előadásaira jegyvásárlás az JEGYx1 Szolgáltató és Marketing Zártkörűen Működő Részvénytársaság által működtetett www.jegyx1.hu oldalon lehetséges, az online jegyvásárlással kapcsolatos adatkezelésre a JEGYx1 adatkezelési tájékoztatója  (https://jegyx1.hu/adatkezelesi-tajekoztato) vonatkozik.

Cégnév: JEGYx1 Szolgáltató és Marketing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:  1139 Budapest, Forgách utca 37.

Honlap: www.jegy.hu

E-mail cím: info@jegyx1.hu

Telefonszám: +36 30 175 6719 

A jegyértékesítés során a JEGYx1 az Adatkezelő számára a regisztráció, illetve a jegyvásárlás során megadott személyes adatokhoz hozzáférést biztosít. 

A JEGYx1 a regisztráció során, illetve jegyvásárláskor megadott személyes adatok közül a név, email-cím adatot az Adatkezelő abból a célból kezeli, hogy a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve – az előadás elmaradása esetén – a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse, a vásárlót a rendezvényre beléptesse, valamint a szerződést teljesítse (az előadás megfelelő lebonyolítása).

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, kapcsolattartás
A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, e-mail cím. 

4.3.2. Az Operabeavató (Magyar Zene Háza) – a Magyar Zene Háza Közhasznú Nonprofit produkcióval kapcsolatos adatkezelés 

Az Operabeavató című előadássorozat megvalósításával kapcsolatos adatkezelési tevékenységekről az Adatkezelő és a Magyar Zene Háza Közhasznú Nonprofit Kft mint közös adatkezelők megállapodást kötöttek, amelynek tartalmáról az Adatkezelő az alábbiakban nyújt tájékoztatást.

 

Adatkezelés célja A jegyértékesítéshez tartozó személyes adatok kezelése kapcsolattartás céljából, annak érdekében, hogy a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson.
Kezelt személyes adatok Vezeték- és keresztnév, e-mail cím, megrendelt digitális jegy, a megrendelés azonosítója, fizetési mód
Személyes adatok forrása Érintett
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont
Adattárolási idő A felek Irattári tervében meghatározott ideig.
Címzettek

Magyar Zene Háza adatkezelő 1.:

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Web: www.ligetplusz.hu

Adatvédelem: https://ligetplusz.hu/media/dokumentumok/VLZ_adatvedelem_vasarlas.pdf

 

Érintetti jogok A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog.
FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a Felek saját Adatkezelési Tájékoztatójukban jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

 

4.3.3. A Darázs című produkcióval kapcsolatos adatkezelés 

A Delta Produkció Kft. Darázs című előadása jegyértékesítésével összefüggő adatkezelési tevékenységeket a Jegyx1 Zrt. végzi. A jegyértékesítéssel kapcsolatos adata JEGYx1.hu weboldal adatkezelési tájékoztatója (https://jegyx1.hu/adatkezelesi-tajekoztato) vonatkozik.

5, Adattovábbítás

Az Adatkezelő köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Egyéb okból az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatot nem továbbítja harmadik személynek.

6, Adatfeldolgozás – Külső szolgáltatók

A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók
Web Szerver üzemeltetője: Dotroll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5
IT eszközök beszállítása és üzemeltetője: Comprel Bt. 1135 Budapest, Jász utca 65.

Hírlevél: Brevo – Sendinblue SAS – DPO Team 106 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France www.brevo.com

7, Technikai adatok és cookie-k kezelése

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes
adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Delta Produkció Kft által üzemeltetett weboldalon makrók/cookie-k („sütik”) működnek. Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső
webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen sütikről az
adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy sütik nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

8, A Felhasználók jogai és érvényesítésük

Tájékoztatáshoz való jog
Ön jogosult világos, átlátható és érthető tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait és ezzel kapcsolatosan milyen jogai vannak. Jelen Adatkezelési tájékoztató is ezt a célt szolgálja.

Hozzáféréshez való jog
Jogosult társaságunktól visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog
Jogosult a pontatlan, vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.

Törléshez való jog
A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése számunkra már nem feltétlenül szükséges, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Társaságunk megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük. Az adatkezelés korlátozását kérő személyekről nyilvántartást vezetünk, hogy kérésüket a jövőben mindenkor tiszteletben tudjuk tartani.

Adathordozhatósághoz való jog
Jogosult az általunk kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

Tiltakozáshoz való jog
Jogosult bizonyos adatkezelések (például direkt marketing célú adatkezelés, amelyet társaságunk csak az Ön kifejezett beleegyezésével végezhet) ellen tiltakozni. Adatkezelési tevekénységeinkkel kapcsolatban az info@deltaprodukcio.hu címre vagy az adatkezelő székhelyére.

A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11..; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.
A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

9, Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az
értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni. A Felhasználó a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos
rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

A jelen adatkezelési tájékoztató 2023. november 10-től hatályos.